Maak de juiste keuze: betaal zelf geen euro

Soms betaalt uw wederpartij uw advocaat
Als de aansprakelijkheid in uw zaak is erkend, dan moet uw wederpartij uw schade betalen. Zo staat het in de wet. Uw wederpartij moet dan ook de kosten van uw advocaat vergoeden. Evenals de kosten van uw medisch adviseur en andere kosten die u moet maken om uw schade vergoed te krijgen.

Als uw wederpartij de kosten van uw advocaat betaalt is er geen reden voor een no cure no pay-afspraak. LetselCash schakelt dan kosteloos een advocaat voor u in.

Niet in alle gevallen betaalt uw wederpartij uw advocaat en de bijkomende kosten. Bijvoorbeeld, als de aansprakelijkheid voor het ongeval niet is erkend. Of als uw wederpartij niet is overtuigd dat uw letsel van het ongeval komt. Of als uw wederpartij de schadeclaim te hoog vindt of vindt dat uw schade niet door het ongeval is veroorzaakt. In die gevallen is er aanleiding voor een no cure no pay-afspraak over de betaling.

Soms is no cure no pay de juiste keus
Als de kosten van uw advocaat niet door uw wederpartij (hoeven te) worden betaald kan LetselCash uw zaak behandelen op basis van een no cure no pay-betalingsafspraak. No cure no pay betekent dat alle kosten die in uw zaak worden gemaakt voor rekening komen van LetselCash. Er ontstaat dus nooit een situatie waarin u uit uw eigen zak iets aan uw advocaat hoeft te betalen. Dat geeft u volledige zekerheid.

Heeft de behandeling van uw zaak op basis van no cure no pay succes? Dan ontvangt LetselCash een percentage van de vergoeding voor de schade die u heeft geleden. Dit percentage wordt van tevoren met u afgesprokenen en in een heldere overeenkomst vastgelegd.

No cure no pay garandeert u dat u hetzelfde belang heeft als LetselCash. Ook LetselCash wil zo snel mogelijk een eerlijke schadevergoeding in uw zaak bereiken. Alleen dan verdient LetselCash aan uw zaak. Hoe succesvoller uw zaak wordt afgesloten, hoe meer beide partijen daarvan profiteren.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van LetselCash (pdf).