Geen adders

Er zitten bij LetselCash geen adders onder het gras. Het aanbod is eerlijk. De afspraken helder.

Door haar deskundigheid, ervaring en financiering is LetselCash ieder jaar in staat vele wederpartijen te dwingen om reële schadevergoedingen te betalen. Geregeld gaat LetselCash daarvoor naar de rechter.

Alle afspraken worden vastgelegd in een heldere overeenkomst die door LetselCash en door u wordt ondertekend. Als u zich daarna toch nog bedenkt, heeft u een periode van zes weken om de overeenkomst zonder opgave van reden alsnog te ontbinden. LetselCash wil alleen afspraken met u maken die u volledig begrijpt en waar u 100% achter staat.

Als de overeenkomst eenmaal van kracht is houden beide partijen zich daaraan. LetselCash spant zich in om uw schade vergoed te krijgen. U houdt zich aan de gemaakte afspraken, ook als de schadevergoeding eenmaal is gerealiseerd.